top of page

POKUSY

OK: úspěšný pokus / DNF (did not finish): nedokončeno / DNE (did not escape): dokončeno
po limitu

bottom of page