top of page
pozadí web.png

PRAVIDLA ZUBATÉ

IMG_6065_edited.jpg

PRAVIDLA ZUBATÉ

1. Cílem výzvy je zdolat stanovenou trasu měřící 63 km s převýšením 3000 výškových metrů v časovém limitu 10 hodin.

2. Zdolání výzvy je možné pouze po svých končetinách. Využití jiných dopravních prostředků poháněných vlastními silami (např. horské kolo) není pro zdárné splnění výzvy akceptováno.

3. Trasa je pevně daná a běží se vždy proti směru hodinových ručiček.

4. Na pokus o zdolání výzvy je třeba se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře a při prvním pokusu poslat 200,- na účet 252594634/0300. Částka bude použita na činnost klubu (především hosting webu, výrobu členských odznaků, občerstvení na společných přebězích atd.). 

5. Čas startu je zcela libovolný, stejně tak počet běžců či podpůrný tým na trati. 

6. Běžec a jeho případný doprovod je povinen se řídit pravidly, které ukládá legislativa místních chráněných oblastí. Za případné přestupky, úrazy nebo ztrátu majetku nese zodpovědnost běžec. 

7. Zdárný pokus o zdolání výzvy musí běžec doložit GPS záznamem, či odkazem na něj (Strava, Garmin, apod.)

8. Odesláním registračního formuláře běžec stvrzuje zveřejnění poskytnutých údajů na webových stránkách a skutečnost, že se seznámil s pravidly. 

9. Zdárným dokončením výzvy se běžec stává doživotním členem Zubatého klubu a obdrží členský odznak. Každý pokus bude zaznamenán. Členský odznak bude předán buď osobně na každoročním setkání klubu, případně poštou.

10. "Zubatá" je individuální výzvou a nesplňuje charakter organizované sportovní akce.

bottom of page